Üniversite Not Ortalaması Hesaplama Tartışma Sayfası

berkay
10.12.2020 22.13

elon musk mars uzay okulu astronotluk ve mars dili edebiyatı ort.3.98 uzayın

Kaya
06.02.2021 12.56

Mimar Sinan Güzel Sanatlar fakültesi Ressamlık not ortalaması 4.00 şimdi sen uza bakalım

© Burada yayınlanan metinler kaynağı ve lisansı bildirilenler hariç hesabet.com'a ait özgün metinlerdir. Herhangi bir yerden alıntı değildir. Bu metinler derslerde kaynak olarak kullanılabilir ancak başka bir web sitesi, görsel veya yazılı ortamda yayınlanamaz.